Grensverleggend
improviseren

Je doelen bereiken in de snelle VUCA-wereld

/ / Mail Paul

Iedere dag kun je ervaren dat er met een enorme snelheid vele veranderingen op ons afkomen. Veranderingen die ons leven ingrijpend gaan veranderen en die enorm veel van ons vragen. Vaak vinden we het moeilijk om met alle verandering om te gaan en we kunnen het soms ook gewoon niet aan. Dan ontstaat het risico dat we achter de feiten aan gaan lopen en als dat het geval is wordt het voor ons moeilijk, misschien wel onmogelijk, om onze doelen te behalen.

De VUCA-wereld

Vanuit de Verenigde Staten is een term naar ons overgewaaid om de huidige, constant veranderende wereld te beschrijven, de VUCA-wereld. Een term die werd geïntroduceerd na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en die door het Amerikaanse leger werd gebruikt om de toen ontstane, complexe en veranderlijke wereld te beschrijven. VUCA is een acroniem voor:

 • Volatility (beweeglijkheid, snel veranderend)
 • Uncertainty (onzeker)
 • Complexity (complex)
 • Ambiguity (vaag, dubbelzinnig)

Doelen bereiken in de VUCA-wereld

Om onze doelen te bereiken moeten we nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Deze nieuwe vaardigheden worden 21st century skillsgenoemd. In het boek 21st century skills – learning for life in our times (Trilling en Fadel) worden deze vaardigheden in drie categorie verdeeld:

 1. Leer- en innovatievaardigheden
 2. Digitale alfabetiseringsvaardigheden
 3. Carrière- en levensvaardigheden

In het werk wat ik doe richt ik mij vooral op mensen en teams die aan de slag gaan met de vaardigheden uit categorie 1 en 3. Die licht ik hieronder dan ook toe.

Leer- en innovatievaardigheden

In deze categorie vallen de vaardigheden:

 • Kritisch denken en probleemoplossend vermogen;
 • Communicatie en samenwerking;
 • Creativiteit en innovatie.

In algemene zin is de stelling dat zonder de ontwikkeling van deze vaardigheden het lastig en misschien wel onmogelijk is om oplossingen te bedenken en te realiseren voor de problemen waar we nu en straks tegenaan lopen.

Carrière- en levensvaardigheden

Deze categorie gaat eigenlijk over persoonlijk leiderschap. In deze categorie vallen de vaardigheden:

 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
 • Initiatief en richting geven aan jezelf
 • Sociale en crossculturele interactie
 • Productiviteit
 • Verantwoording af kunnen leggen
 • Leiderschap tonen
 • Verantwoordelijkheid nemen

Zoals gezegd gaat deze categorie over persoonlijk leiderschap. Hoe goed wij leiding kunnen geven aan onszelf zal meer dan ooit bepalend worden voor het succesvol realiseren van onze doelen. Ben Tiggelaar schrijft in zijn boek Dromen, durven, doen waarom dat niet makkelijk is. Je moet dan leiding geven aan de lastigste mens op aarde, jezelf!

Waar ligt jouw uitdaging?

De VUCA-wereld en de hieraan verbonden 21st century skills leveren grote kansen en uitdagingen op voor mensen, teams en organisaties. Ik ben benieuwd naar jouw uitdaging op dit vlak en ik help je graag om hiermee aan de slag te gaan. Wil je jouw uitdaging delen of wil je reageren op deze blog neem dan gerust contact met mij op!

;