Drie factoren die de bereikbaarheid van jouw doelen beïnvloeden

Drie factoren die de bereikbaarheid van jouw doelen beïnvloeden

/ / Mail Paul

Wat maakt nu dat een doel bereikbaar wordt en hoe kun je zorgen dat je hiervoor de juiste voorwaarden realiseert. Wilhelm Hofmann, een professor van de Chicago University, gaat ervan uit dat je doelen alleen kunt bereiken als je:

  • Het doel dat je nastreeft goed kunt formuleren.
  • Over de goede motivatie beschikt.
  • De juiste vaardigheden hebt ontwikkeld.

Als je dit zo leest dan klinkt het allemaal logisch en niet al te moeilijk. Toch is het zo dat veel mensen en teams hun doelen niet of niet in zijn geheel realiseren. Dat komt natuurlijk niet alleen omdat we de eerste marshmallow (zie mijn vorige blog) niet kunnen laten liggen. Daar zit meer achter en aan de hand van deze drie componenten kunnen we kijken wat dat zou kunnen zijn.

Formuleren en motiveren

De manier waarop jij je doelen formuleert blijkt enorm veel invloed te hebben op de kans dat je deze ook echt realiseert. Gabrielle Oettingenontdekte dat mensen veelal kiezen uit drie manieren om hun doelen te formuleren:

  1. Ze vormen zich een beeld van de toekomst die ze willen bereiken en alle mooie dingen die aan deze toekomst zijn verbonden. Deze groep wordt de optimisten
  2. Ze richten zich op alles wat mis kan gaan bij het nadenken over de manier waarop ze hun doelen kunnen bereiken. Niet geheel onverwacht noemen we deze groep de pessimisten.
  3. Ze passen een combinatie van vorm 1 en 2 toe. Ze richtten zich volledig op het doel dat ze willen bereiken maar houden ook goed oog op de beren die eventueel op de weg kunnen verschijnen.

Uit het onderzoek blijkt dat de 3e groep het meest succesvol is. Een positieve kijk op het doel, gecombineerd met een stappenplan om de beren te omzeilen blijkt veelal te leiden tot succes. Juist door vooraf spelregels te bedenken kun je er voor zorgen dat verleidingen worden weerstaan en problemen worden opgelost voordat je er tegenaan loopt.

Verder blijkt dat een formulering in een vorm van ‘iets willen’ een stuk beter werkt dan het formuleren in de vorm van ‘iets niet willen’. Je kunt dan een stuk beter bepalen wanneer een doel is bereikt en het is eenvoudiger om een stappenplan te maken voor het behalen hiervan.

Motivatie

Of we de juiste motivatie hebben beoordelen we natuurlijk vaak subjectief. We denken en zeggen dat we iets willen maar we monitoren dit niet. En juist dit monitoren is een veel objectievere vorm van het beoordelen van onze motivatie. Echt iets willen gaat samen met het besteden van een belangrijk deel van je tijd aan hetgeen je graag wil. Hou dus per dag bij hoeveel tijd je echt besteedt aan het bereiken van je doel en je krijgt een echt beeld van jouw motivatie.Verderkun je al direct bij het formuleren van je doel weten wat de kans van slagen is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen die op basis van intrinsieke motivatie hun doelen hebben bepaald eerder het gedrag vertonen dat nodig is om deze te behalen. Als jij dus een doel hebt waarvoor je intrinsiek bent gemotiveerd heb jij alvast gezorgd voor een goed vertrekpunt.

Juiste vaardigheden

Doelen realiseer je natuurlijk niet zonder in het bezit te zijn van de juiste vaardigheden. Welke vaardigheden je kunt ontwikkelen om succesvoller te zijn in het realiseren van jouw doelstelling is het onderwerp van mijn volgende blog.

Tot slot

Je kunt dus veel doen om van het begin af aan de kans op het succesvol realiseren van jouw doelen te verhogen. Voor nu is de vraag aan jou of jij door betere formulering van jouw doelen de kansen op het bereiken ervan kan verhogen. Of kun je wellicht jouw doelen zo formuleren dat je hiermee vanuit intrinsieke in plaats van extrinsieke motivatie aan de slag kunt. Wil je dit met mij delen of wil je reageren op deze blog neem dan gerust contact met mij op!

;